Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Kapacita školskej jedálne je 125 stravníkov. V súčasnosti sa v nej stravuje 101  stravníkov z toho 89 žiakov a 15 dospelých.

Stravná jednotka: V znení VZN č.1/2019 

- 1. finančné pásmo od 1.4.2018

a) stravná jednotka pre žiakov 1. - 4. ročníka:
1,08,- eura / deň
b) stravná jednotka pre žiakov 5. - 9. ročníka:
1,16,- eura / deň
c) stravná jednotka pre dospelých:
1,26,- eura / deň

Čiastočná úhrada režijných nákladov:   žiaci       4,-€ mesačný popl.

                                                         dospelí     2,20€ denný popl.

Číslo účtu na uhrádzanie stravného : 

IBAN: SK52 1111 0000 0015 2787 4016

Zápisný lístok stravníka

Odhlasovanie obedov - aplikácia na stiahnutie

Jedálny lístok - možnosť odhlásenia z obedov pomocou PC

Videonávod na odhlásenie cez jedálny lístok

Žiadosť o vrátenie preplatku

Oznamy ŠJ

Certifikát