Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Utorok, 17.09.2019
Meniny má: Olympia

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Kapacita školskej jedálne je 125 stravníkov. V súčasnosti sa v nej stravuje 78 žiakov a 15 dospelých.

Stravná jednotka: V znení VZN č.1/2008 a dodatku č.5/2018

- 3 finančné pásmo od 1.4.2018

a) stravná jednotka pre žiakov 1. - 4. ročníka:
1,01,- eura / deň
b) stravná jednotka pre žiakov 5. - 9. ročníka:
1,09,- eura / deň
c) stravná jednotka pre dospelých:
1,19,- eura / deň

Réžia :   pre žiakov       + 0,20€

               pre dospelých  + 2,20

Nový účet v Unicredit banke : (platný od 1.1.2019)

IBAN: SK52 1111 0000 0015 2787 4016

Dodatok o určení výšky príspevku

Odhlasovanie obedov - aplikácia na stiahnutie

Zápisný lístok

Jedálny lístok

Žiadosť o vrátenie preplatku

Oznamy ŠJ

Certifikát