Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Testovanie 5
Testovanie 9
Pedagogická rada
Zápis žiakov do 1.ročníka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Utorok, 20.08.2019
Meniny má: Anabela

Organizácia školského roka

Vyučovanie

V súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. z 22.mája 2008/ § 150 ods.1- 4/ o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa určuje obdobie
školského vyučovania a školských prázdnin. Obdobie školského vyučovania / ďalej len
vyučovania/ sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

 

a)

I.polrok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína
3. septembra 2018 ( pondelok ). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa
začne 4.septembra 2018 ( utorok ). Školské vyučovanie v I. polroku
školského roka sa končí 31. januára 2019 ( štvrtok ).

b)

Školské vyučovanie v II. polroku sa začne 4. februára 2019
( pondelok ) a končí sa 28. júna 2019 ( piatok ).