Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Prázdniny
Testovanie 5
Testovanie 9
Pedagogická rada
Zápis žiakov do 1.ročníka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Sobota, 24.07.2021
Meniny má: Vladimír

Organizácia školského roka

Vyučovanie

V súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. z 22.mája 2008/ § 150 ods.1- 4/ o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa určuje obdobie
školského vyučovania a školských prázdnin. Obdobie školského vyučovania / ďalej len
vyučovania/ sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

 

a)

I.polrok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína
2. septembra 2020 ( streda ). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa
začne 3.septembra 2020 ( štvrtok ). Školské vyučovanie v I. polroku
školského roka sa končí 29. januára 2021 ( piatok ).

b)

Školské vyučovanie v II. polroku sa začne 2. februára 2021
( utorok ) a končí sa 30. júna 2021 (streda ).