• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Školský výlet žiakov 1.stupňa

      Nádherný koncoročný výlet je za nami! Celý 1. stupeň navštívil baňu Bartolomej v Banskej Štiavnici i múzeum v Sv. Antona. Bolo to nezabudnuteľné dobrodružstvo plné zážitkov a krásnych miest. Deti boli z výletu nadšené, nakúpili si suveníry, aby si na tento deň dlho pamätali. Prikladáme aj fotky z nášho výletu.

     • Školský výlet - Viedeň

      Žiaci 5. až 7.ročníka na záver školského roka navštívili Technické múzeum vo Viedni. V krásnej historickej budove si deti prezreli mnohé exponáty a modely z histórie techniky so zvláštnym zreteľom na rakúsku spoluúčasť na technologickom vývoji. Mnohé z týchto exponátov si mohli aj vyskúšať. Po prehliadke múzea sa presunuli do Kittsee, kde ich čakala malá exkurzia v čokoládovni Hauswirth, ktorá vyrába svoje čokoládové dobroty už od roku 1949. V podnikovej predajni si mohli nakúpiť a odniesť sladké suveníry. Veríme, že sa deťom netradičný školský výlet páčil.

     • Medzinárodný deň detí

      Deti oslávili svoj sviatok Medzinárodný deň detí návštevou kina CINEMAX v Trnave. Žiaci prvého stupňa si pozreli rozprávku Prianie a žiaci druhého stupňa Garfielda vo filme. Príjemným osviežením bola zmrzlina a piknik v parku. Veríme, že si deti tento deň užili a mali z návštevy kina pekný zážitok.

     • Školský výlet - Vysoké Tatry

      S blížiacim sa koncom školského roka sa žiaci 8. a 9.ročníka rozhodli navštíviť Vysoké Tatry a spríjemniť si záverečné chvíle v škole. Plní očakávania sa tešili na školský výlet v Tatranskej Lomnici. Absolvovali naplánované túry, počas ktorých spoznávali krásu našich veľhôr. Odmenou za náročnú túru im bol pohľad na tatranské vodopády a vysoké skalné steny. Hoci slniečko bolo počas týchto dní pre nás skúpe a sem-tam pršalo, výlet sa nám vydaril. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky na tri nezabudnuteľné dni so spolužiakmi.

     • Z každého rožka troška

      Dňa 28.5.2024 navštívil našich žiakov na krúžku Z každého rožka troška p. Jozef Zaťko, vášnivý chovateľ poštových holubov. Veľmi pútavo rozprával o živote týchto vtákov a svoje rozprávanie spestril aj ukážkou svojich trofejí z rôznych súťaží. Žiaci mali veľkú radosť, pretože si holubov mohli pohladkať a vypustiť ich späť domov. P. Zaťkovi ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Uvoľnenie žiaka z vyučovania

      Vážení rodičia,
      v poslednej dobe dochádza k častému zamieňaniu žiadostí o uvoľnenie žiaka z vyučovania z dôvodu choroby a uvoľnenie žiaka z rodinných dôvodov.

      - Ak žiak chýba z dôvodu choroby, môže ho zákonný zástupca ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, ale je potrebné oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi cez Edupage, telefonicky, osobne, sms, ../ podľa dohovoru s tr. učiteľom/. Rodič môže požiadať triedneho učiteľa o zabezpečenie učiva a domácich úloh.

      - V prípade , že žiak vymešká z rodinných dôvodov 1 pracovný deň, rodič ho ospravedlní u triedneho učiteľa s oznámením dôvodu neprítomnosti cez Edupage, osobne, telefonicky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 19. 6. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje