• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Poďakovanie

      Vážení rodičia, členovia Rady rodičov a priatelia školy. Chceli by sme Vám zo srdca poďakovať za Vašu neoceniteľnú podporu počas celého školského roka 2023/2024. Vaša finančná a materiálna pomoc nám umožnila zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre našich žiakov. Sme vďační i za Vašu podporu pri rôznych školských podujatiach. Vážime si aj slová vďaky, ktoré od Vás prichádzajú ako ocenenie našej práce. Taktiež by sme chceli poďakovať našim pedagógom a nepedagogickým zamestnancom za ich oddanosť a prácu, ktorú vykonávajú pre dobro detí. Veríme, že spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku a že spoločne dosiahneme ešte viac úspechov. Prajeme Vám krásne letné prázdniny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! S úctou, ZŠ Vinohrady nad Váhom

     • Slávnostné ukončenie školského roka

      Dnešným dňom sme ukončili školský rok 2023/2024. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci si užijú zaslúžený dvojmesačný oddych. Po zaznení štátnej hymny sme si vypočuli príhovor p.riaditeľa Ing. P. Šišku, v ktorom zhodnotil celoročné výsledky školy. Odovzdal knižné odmeny a diplomy žiakom, ktorí počas roka dosahovali výborné výsledky vo vedomostných, športových súťažiach alebo vo vyučovacom procese. Plaketu za výborné výchovnovzdelávacie výsledky počas deväťročnej dochádzky získal David Rakovický. Všetkým prajeme leto plné zážitkov, oddychu a tešíme sa na nový školský rok 2024/2025.

     • Rozlúčka s deviatakmi

      Dnes prebehla v našej škole významná udalosť – rozlúčka s deviatakmi. Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí ľudia plní snov a ideálov. Počas rozlúčky s pánom riaditeľom pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami si zaspomínali na všetko pekné, čo prežili v tejto škole. Rozlúčili sa aj s pani starostkou a nezabudli ani na škôlkarov. Milí naši deviataci, želáme Vám veľa úspechov v ďalšom živote a veríme, že sa Vám splnia všetky vaše sny a túžby.

     • ARAKOVO

      Dnes mali žiaci našej školy jedinečnú možnosť byť v priamom kontakte s rôznymi druhmi papagájov. Osobný kontakt s týmito vtákmi bol pre nich nezabudnuteľným zážitkom. Kontaktná ZOO Arakovo Bojnice im v rámci environmentálnej výchovy urobila prednášku o starostlivosti o tieto nádherné vtáky. Ďakujeme Rade rodičov za nápad, organizáciu a úhradu celej akcie.

     • Didaktické hry v prírode

      Didaktické hry v prírode V pondelok sme sa zúčastnili akcie Didaktické hry v prírode. Najskôr sme sa vybrali na pochod k sv. Urbánku. Cestou sme objavovali prírodu, pozorovali rastliny a zvieratá a hovorili o biodiverzite v okolí. Túto fyzickú aktivitu žiaci zvládli. Po návrate na školský dvor sa konali rôzne súťaže a disciplíny, v ktorých žiaci ukázali svoju odvahu a vytrvalosť, trpezlivosť i fyzickú zdatnosť. Každý sa snažil čo najviac a spoločnými silami a podporou všetko zvládli. Po náročných aktivitách si žiaci zaslúžili osvieženie, každý dostal nanuk a spoločne si oddýchli. Bolo to príjemné zakončenie dňa. Žiaci si užili prírodu, prejavili odvahu a ukázali, že spolupráca a trpezlivosť sú dôležité hodnoty. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 23. 7. 2024
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje