• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Čítame pre radosť

      Naša škola sa úspešne zapojila do rozvojového projektu „Čítame pre radosť“. Účelom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu i budovanie čitateľského sebauvedomovania u detí mladšieho školského veku, teda v 1. a 2. triede. Vďaka projektu škola získala financie, ktoré využije na vytvorenie triednych knižníc so zaujímavými knižnými titulmi.

     • Hudobné pásmo od Viktora

      Radosť a smiech sa rozliehal vďaka dnešnému vystúpeniu uja Viktora po celej škole. Ujo Viktor rozospieval zábavnými pesničkami všetkých, miestami sa zdalo, že v speve vedú chlapci. Niektoré rytmické piesne žiakov i roztancovali a vyčarovali úsmev na tvári. Bolo to príjemne spestrenie vyučovania.

     • Tvoríme umenie

      V novembri minulého roku sa pani učiteľka Bosá v spolupráci s p.u. Svrčkovou zapojili do grantového programu Výnimočné školy vyhlásený Nadáciou ZSE. Tento projekt s názvom „Tvoríme umenie“ bol úspešný. Je zameraný na rozvoj výtvarných zručností, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom rôznorodých aktivít, menej dostupných a netradičných techník do konca školského roka. Pozitívne žiaci vyhodnotili workshop zameraný na aktivity s hlinou, kde si vytvorili vlastné diela. Workshop viedol skúsený keramikár, ktorý žiakom priblížil spôsoby spracovania hliny, proces výroby a vypaľovania keramických výrobkov. Výrobky sa usušia, vypália a žiaci ich následne výtvarne dotvoria. Žiakom sa táto netradičná aktivita veľmi páčila. „Tento projekt - workshop sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

     • VŠETKOVEDKO

      O titul VŠETKOVEDKO bojovali i tento rok žiaci na celom Slovensku. U nás sa zapojili 3 odvážni prváci a 7 druháci. Dvaja žiaci získali titul Všetkovedko, ostatní žiaci titul Všetkovedkov učeň. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení drobnými odmenami a diplomom.

     • Darujte 2 %

      Darujte 2%

      Milí rodičia, priatelia školy !

      Touto cestou by sme Vás chceli osloviť v mene žiakov našej školy a rodičov, ktorí zastupujú Rodičovské združenie ZŚ Vinohrady nad Váhom. Príspevok vo forme 2 % by mohol pomôcť našim deťom. Získaná suma budé celá venovaná našim deťom na pomôcky, výlety alebo iné potrebné veci. Prikladám potrebné tlačivo na stiahnutie.

     • Vianočná akadémia

      Čarovnou vianočnou atmosférou v podobe piesní, kolied, tancov, divadelných predstavení sa naplnila telocvičňa našej základnej školy v posledný školský deň kalendárneho roku 2023. Záver Vianočnej akadémie 2023 patril piesni „Každý deň budú vraj Vianoce“ v prevedení žiakov 1.stupňa.

      V mene celej ZŠ Vinohrady nad Váhom Vám želáme šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravia, úspechov a spokojnosti v novom roku 2024.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 28. 2. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje