• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Uvoľnenie žiaka z vyučovania

      Vážení rodičia,
      v poslednej dobe dochádza k častému zamieňaniu žiadostí o uvoľnenie žiaka z vyučovania z dôvodu choroby a uvoľnenie žiaka z rodinných dôvodov.

      - Ak žiak chýba z dôvodu choroby, môže ho zákonný zástupca ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, ale je potrebné oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi cez Edupage, telefonicky, osobne, sms, ../ podľa dohovoru s tr. učiteľom/. Rodič môže požiadať triedneho učiteľa o zabezpečenie učiva a domácich úloh.

      - V prípade , že žiak vymešká z rodinných dôvodov 1 pracovný deň, rodič ho ospravedlní u triedneho učiteľa s oznámením dôvodu neprítomnosti cez Edupage, osobne, telefonicky.

     • Deň mlieka

      „Deň mlieka“ - venovali druháci rôznym aktivitám týkajúcich sa dôležitosti mlieka v našej strave. Na matematike sme riešili slovné úlohy, na čítaní sme si vypracovali pracovný list na tému výrobkov z mlieka. Pozreli sme si video, kde sme videli, ako si môžeme aj doma vyrobiť maslo. Na záver sme si pripili pohárom vychladeného mliečka. Celý deň bol plný zábavy, učenia a spolupráce. Deti si užili každú chvíľu a boli radi, že sme mohli oslavovať “Deň mlieka“. Ďakujem Vám za podporu a teším sa na ďalšie podobné akcie!

     • Deň matiek

      Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento rok sme si deň matiek pripomenuli v nedeľu 12.mája. Pri tejto príležitosti vystúpili aj žiaci našej školy s programom v MOS. Po príhovore pani starostky Ing. Evy Hanusovej sa predstavili s pripraveným folklórnym programom deti materskej školy. Po nich nasledovali recitačné, hudobné a tanečné čísla žiakov našej školy. Jednotlivé vystúpenia mali úspech, o čom svedčil mohutný potlesk divákov a úsmevy na tvárach mamičiek a babičiek.

     • Talentcentrum Trnava

      Máš talent? Nevieš čo chceš študovať a čím chceš byť? Na tieto otázky si odpovedali žiaci 8. ročníka v trnavskom Talentcentre. Naši žiaci tu dostali možnosť otestovať svoje vedomosti a zručnosti a na základe dotazníkov zistiť, aké vlohy a danosti majú a v akej oblasti ich môžu rozvinúť a uplatniť. Veríme, že táto skúsenosť bola pre nich prínosom a držíme im palce pri výbere budúceho povolania.

     • Po stopách papiera

      Deň plný zážitkov a poznania prežili žiaci 2. a 3. triedy 2. mája 2024. Vydali sme sa po stopách papiera do papierne v Prietrži, kde sme sa zoznámili s históriou výroby papiera, kníhtlače. Expozícia nám priblížila nielen pohľad do minulosti, ale aj súčasné spracovanie a využitie ručne vyrobeného papiera na rôzne dokumenty. Najviac radosti však žiakom priniesla samotná výroba papierového srdiečka z bavlnovníka. Možnosť vyrobiť si vlastný papier bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Táto exkurzia sa mohla uskutočniť vďaka finančej podpore „Nadácie ZSE“. Vyučujúce, ktoré úspešne vypracovali projekt „Výnimočné školy“ Mgr. Bosá a Mgr. Svrčková, sprevádzali žiakov počas exkurzie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 25. 5. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje