• Školský poriadok pre žiakov školy

          • Podrobnosti si prečítate  TU