• Krabičková výzva

     • Vianoce sú čarovným obdobím, kedy si viac prejavujeme lásky a nikto by nemal byť počas týchto sviatkov sám a opustený. Žiaci našej školy sa preto opäť rozhodli zapojiť do charitatívnej akcie a obdarovali seniorov v našej obci krabičkami plnými malých drobností. Veríme, že každá krabička im vyčarí úsmev na tvári a nájdu v nej aj „kúsok srdiečka“ našich detí.

     • Vianočné trhy v našej obci

     • Vianočných trhov v našej obci sa zúčastnili aj naši druháci, ktorí na výtvarnej výchove i po vyučovaní tvorili zaujímavé priania i drobné darčeky k sviatkom. Svoje diela s radosťou ponúkali a tešili sa každému predaju. Dievčatá majú nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti.

     • Návšteva Mikuláša

     • Mikuláš so svojou družinou navštívili aj našich žiakov, aby im urobil radosť a potešil ich. Deti mu zase zaspievali a zarecitovali. Po krátkom programe ich obdaril nielen sladkosťami, ale i zdravými maškrtami, ktoré anjeli rozdali poslušným deťom. Čertíci zase postrašili výmyselníkov. Ďakujeme Mikulášovi i našim deviatakom.

     • Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

     • Príspevok na špecifiká „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“ z MŠVVaŠ SR sme využili na zakúpenie interdisciplinárnych robotov – Photon, ktorých využijú naši žiaci na hodinách informatiky pri programovaní. Robot je navrhnutý tak, aby s ním mohli pracovať mladší i starší žiaci. Ukážkovú hodinu zorganizovala firma UNIKOR a absolvovali ju žiaci 3. a 4.ročníka. Veríme, že táto učebná pomôcka bude rozvíjať informatické myslenie a digitálne kompetencie žiakov.

     • Muzikál Jozef a jeho zázračný plášť

     • Starozákonný biblický príbeh o Jozefovi bol spracovaný ako muzikál "Jozef a jeho zázračný plášť" a žiaci 5.-9.ročníka si ho pozreli v Divadle Andreja Bagaru v Nitre. Vizuálne pútavý a hudobne rôznorodý dej o láske, nenávisti, zrade i odpustení je posolstvom pre všetky generácie o tom, že len tie sny, ktoré máme odvahu snívať, sa raz naplnia.

     • Divadelné predstavenie Rojko

     • O tom, že sny sa dokážu splniť, keď sa o to snažíme, sa presvedčili aj žiaci 5.,6. a 7.ročníka pri sledovaní divadelnej hry Rojko v Novom divadle v Nitre. Príbeh 10-ročného snívajúceho "problémového" chlapca Petra je príbehom o detských snoch, ktoré menia svet na krásnu "rajskú" záhradu.

     • iBobor - informatická súťaž

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do informatickej súťaže s názvom iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Úspešnými rešiteľmi sa stali : S.Rozložníková, M.Kukla, A.Bachratý,P.Čižmár, A.Bomberová, N.Jančeková, D.Kubánová, N.Haršányová, K.Sedláčková, J.Poprádi, S.Šebík, K.Kolišťaníková, A.Vargová, E.Molnárová, M.Musilová, L.Hrbeková, D.Rakovický a B.Kováčik. Gratulujeme.

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Deň seniorov sa niesol v znamení úcty k našim starkým. Deti si pripravili pekné poďakovanie, spievali, tancovali, recitovali a zožali obrovský úspech zo strany svojich babičiek a deduškov.

     • Halloweenské dopoludnie

     • Halloweenské dopoludnie plné hudby, hier, pohybu a súťaží zažili žiaci 5. a 6.ročníka. Rozprávali sa o pôvode sviatku, i o tradíciách, ktoré sa s týmto sviatkom spájajú. V úžasných strašidelných kostýmoch si i zasúťažili a každý tím bol odmenený sladkosťami.

     • Exkurzia - Slovenské cukrovary

     • Počas exkurzie v Slovenských cukrovaroch v Seredi sme sa oboznámili s procesom spracovania cukrovej repy. Vo výrobnej hale nám ukázali všetky zariadenia a varostroje, v ktorých sa cukrová šťava spracúva, kryštalizuje, ako aj stroje, v ktorých sa sušia kryštáliky cukru. Počas prezentácie mohli žiaci ochutnávať vzorky získané v procese výroby.

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Pozrite si alebo vytlačte Váš aktuálny rozvrh. Rozvrh bol naposledy publikovaný: 28. 8. 2023