• Školský výlet žiakov 1.stupňa

     • Nádherný koncoročný výlet je za nami! Celý 1. stupeň navštívil baňu Bartolomej v Banskej Štiavnici i múzeum v Sv. Antona. Bolo to nezabudnuteľné dobrodružstvo plné zážitkov a krásnych miest. Deti boli z výletu nadšené, nakúpili si suveníry, aby si na tento deň dlho pamätali. Prikladáme aj fotky z nášho výletu.

     • Školský výlet - Viedeň

     • Žiaci 5. až 7.ročníka na záver školského roka navštívili Technické múzeum vo Viedni. V krásnej historickej budove si deti prezreli mnohé exponáty a modely z histórie techniky so zvláštnym zreteľom na rakúsku spoluúčasť na technologickom vývoji. Mnohé z týchto exponátov si mohli aj vyskúšať. Po prehliadke múzea sa presunuli do Kittsee, kde ich čakala malá exkurzia v čokoládovni Hauswirth, ktorá vyrába svoje čokoládové dobroty už od roku 1949. V podnikovej predajni si mohli nakúpiť a odniesť sladké suveníry. Veríme, že sa deťom netradičný školský výlet páčil.

     • Medzinárodný deň detí

     • Deti oslávili svoj sviatok Medzinárodný deň detí návštevou kina CINEMAX v Trnave. Žiaci prvého stupňa si pozreli rozprávku Prianie a žiaci druhého stupňa Garfielda vo filme. Príjemným osviežením bola zmrzlina a piknik v parku. Veríme, že si deti tento deň užili a mali z návštevy kina pekný zážitok.

     • Školský výlet - Vysoké Tatry

     • S blížiacim sa koncom školského roka sa žiaci 8. a 9.ročníka rozhodli navštíviť Vysoké Tatry a spríjemniť si záverečné chvíle v škole. Plní očakávania sa tešili na školský výlet v Tatranskej Lomnici. Absolvovali naplánované túry, počas ktorých spoznávali krásu našich veľhôr. Odmenou za náročnú túru im bol pohľad na tatranské vodopády a vysoké skalné steny. Hoci slniečko bolo počas týchto dní pre nás skúpe a sem-tam pršalo, výlet sa nám vydaril. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky na tri nezabudnuteľné dni so spolužiakmi.

     • Z každého rožka troška

     • Dňa 28.5.2024 navštívil našich žiakov na krúžku Z každého rožka troška p. Jozef Zaťko, vášnivý chovateľ poštových holubov. Veľmi pútavo rozprával o živote týchto vtákov a svoje rozprávanie spestril aj ukážkou svojich trofejí z rôznych súťaží. Žiaci mali veľkú radosť, pretože si holubov mohli pohladkať a vypustiť ich späť domov. P. Zaťkovi ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Uvoľnenie žiaka z vyučovania

     • Vážení rodičia,
      v poslednej dobe dochádza k častému zamieňaniu žiadostí o uvoľnenie žiaka z vyučovania z dôvodu choroby a uvoľnenie žiaka z rodinných dôvodov.
       

      - Ak žiak chýba z dôvodu choroby, môže ho zákonný zástupca ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, ale je potrebné oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi cez Edupage, telefonicky, osobne, sms, ../ podľa dohovoru s tr. učiteľom/. Rodič môže požiadať triedneho učiteľa o zabezpečenie  učiva       a domácich úloh.

      - V prípade , že žiak vymešká z rodinných dôvodov 1 pracovný deň, rodič ho ospravedlní u triedneho učiteľa s oznámením dôvodu neprítomnosti cez Edupage, osobne, telefonicky.
       

      - Ak žiak vymešká z rodinných dôvodov 2 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní, musí zákonný zástupca najprv požiadať riaditeľa školy písomnou žiadosťou o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Po schválení žiadosti riaditeľom školy / zástupcom školy/,požiada o uvoľnenie aj triedneho učiteľa / osobne, edupage, telefonicky/. Žiak je v tomto prípade povinný si zabezpečiť učivo a domáce úlohy, ktoré vyučujúci zadali ostatným žiakom počas jeho neprítomnosti.
      Písomnú žiadosť je potrebné podať aspoň 5 dní pred plánovanou        akciou.
       

      - Pri uvoľnení žiaka na športové podujatie organizované inou inštitúciou, je zákonný zástupca povinný zaslať / priniesť osobne/ písomnú žiadosť o uvoľnenie žiaka a priložiť pozvánku/ potvrdenie o jeho účasti na podujatí. Písomnú žiadosť je potrebné podať aspoň 5 dní pred plánovanou akciou.

     • Divadelné predstavenie Mravec Gregor

     • Pobyt v ŠKD si žiaci spríjemnili divadielkom s názvom Mravec Gregor, ktoré im zahralo divadlo Dúha. Žiaci videli krásny príbeh o hľadaní domova, láske, odvahe a priateľstve. O tom, že sa im divadielko páčilo svedčia úsmevy na tvárach žiakov.

     • Deň mlieka

     • „Deň mlieka“ - venovali druháci rôznym aktivitám týkajúcich sa dôležitosti mlieka v našej strave. Na matematike sme riešili slovné úlohy, na čítaní sme si vypracovali pracovný list na tému výrobkov z mlieka. Pozreli sme si video, kde sme videli, ako si môžeme aj doma vyrobiť maslo. Na záver sme si pripili pohárom vychladeného mliečka. Celý deň bol plný zábavy, učenia a spolupráce. Deti si užili každú chvíľu a boli radi, že sme mohli oslavovať “Deň mlieka“. Ďakujem Vám za podporu a teším sa na ďalšie podobné akcie!

     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento rok sme si deň matiek pripomenuli v nedeľu 12.mája. Pri tejto príležitosti vystúpili aj žiaci našej školy s programom v MOS. Po príhovore pani starostky Ing. Evy Hanusovej sa predstavili s pripraveným folklórnym programom deti materskej školy. Po nich nasledovali recitačné, hudobné a tanečné čísla žiakov našej školy. Jednotlivé vystúpenia mali úspech, o čom svedčil mohutný potlesk divákov a úsmevy na tvárach mamičiek a babičiek.

      Ďakujeme šikovným a odvážnym deťom, obetavým a láskavým pani učiteľkám a hlavne všetkým, ktorí ste prišli. Veríme, že sa Vám toto podujatie páčilo a spríjemnilo Vám tento slávnostný deň.

     • Talentcentrum Trnava

     • Máš talent? Nevieš čo chceš študovať a čím chceš byť? Na tieto otázky si odpovedali žiaci 8. ročníka v trnavskom Talentcentre. Naši žiaci tu dostali možnosť otestovať svoje vedomosti a zručnosti a na základe dotazníkov zistiť, aké vlohy a danosti majú a v akej oblasti ich môžu rozvinúť a uplatniť. Veríme, že táto skúsenosť bola pre nich prínosom a držíme im palce pri výbere budúceho povolania.

     • Po stopách papiera

     • Deň plný zážitkov a poznania prežili žiaci 2. a 3. triedy 2. mája 2024. Vydali sme sa po stopách papiera do papierne v Prietrži, kde sme sa zoznámili s históriou výroby papiera, kníhtlače. Expozícia nám priblížila nielen pohľad do minulosti, ale aj súčasné spracovanie a využitie ručne vyrobeného papiera na rôzne dokumenty. Najviac radosti však žiakom priniesla samotná výroba papierového srdiečka z bavlnovníka. Možnosť vyrobiť si vlastný papier bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Táto exkurzia sa mohla uskutočniť vďaka finančej podpore „Nadácie ZSE“. Vyučujúce, ktoré úspešne vypracovali projekt „Výnimočné školy“ Mgr. Bosá a Mgr. Svrčková, sprevádzali žiakov počas exkurzie.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Opäť sme sa rozhodli podporiť dobrú vec a zachrániť zopár stromov na našej planéte jarným zberom starého papiera. Najviac papiera priniesla Vanessa Kižnanská a bratia Slobodoví. V rámci vyhodnotenia tried deň riaditeľského voľna získali niektorí žiaci 7.ročníka. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a všetci žiaci, ktorí sa zberu zúčastnili, dostali sladkú odmenu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Obvodné kolo v malom futbale

     • 2.mája sa žiaci 5.- 6.ročníka zúčastnili obvodného kola v malom futbale. Po úvodnej remíze so Šoporňou sme so Sereďou  a Galantou nakoniec prehrali. Našim mladým futbalistom napriek prehre patrí pochvala za výborné výkony a snahu.

     • Aurélium - zážitkové centrum vedy

     • Zážitkové centrum vedy a techniky navštívili žiaci 6.-9.ročníka. Prostredníctvom neformálnych metód, hry, experimentu mali žiaci možnosť vyskúšať si a prísť na mechanizmus rôznych dejov a javov. Táto forma učenia sa prostredníctvom vlastných skúseností, zážitkov a zábavy sa žiakom veľmi páčila.

     • Pytagoriáda

     • Žiaci III. ročníka -  Patrik Marko, Peter Berec a Adriana Janušková a žiačka V. ročníka -  Natália Haršányová pod vedením p. učiteľky Svrčkovej a Vrábelovej, úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda 2023/2024. Blahoželáme!

     • Zápis žiakov do 1.ročníka

     • Dňa 26. apríla 2024 sme v našej škole privítali budúcich prváčikov. Na zápise do školy ukázali, akí sú šikovní. Za pomoci pani učiteliek zvládli zaujímavé a hravé úlohy, v ktorých si preverili svoje  schopnosti a zručnosti nadobudnuté v škôlke. Za úspešné splnenie úloh si odniesli malý darček.    Tešíme sa na september, na našich nových šikovných prvákov.

     • Majáles

     • Milí rodičia,

      ešte stále sú k dispozícii voľné lístky na Majáles, ktorý organizuje naše RZ ZŠ Vinohrady nad Váhom a uskutoční sa dňa 18.mája 2024 v telocvični ZŠ. Opätovne Vás srdečne pozývame. Výťažok bude venovaný žiakom našej školy. Príďte sa zabaviť a podporiť dobrú vec.

     • Súťaž mladých záchranárov

     • Dňa 25.apríla 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže "Mladých záchranárov" v Galante. N.Zigová, S.Berecová, A.Jasenský a A.Sigad vzorne reprezentovali našu školu a odniesli si drobné darčeky za účasť. Súťaž v nich zanechala pozitívne pocity a už dnes sa tešia na budúci rok.

     • Deň narcisov 2024

     • Žiakom, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej charitatívnej akcii, sa podarilo vyzbierať 654,45. Všetkým, ktorí prispeli,  ďakujeme.

     • 2 % z daní

     • Milí rodičia.

      Prednedávnom sme pridávali príspevok o pekných čitateľských kútikoch na chodbách školy.

      Podarilo sa ich vytvoriť aj vďaka Vám, ktorí ste prispeli minulý rok 2%  z daní. Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o tento príspevok, ktorý sa využije na zveľadenie školy a iné aktivity v prospech Vašich detí.

      Vopred ďakujeme za každý príspevok.