• Deň narcisov 2024

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Dobrovoľným príspevkom vyjadríte svoju podporu a pomoc onkologickým pacientom. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 18.apríla 2024 v našej obci.  Prispieť môžu aj žiaci našej školy.

     • 2 % z daní

     • Milí rodičia.

      Prednedávnom sme pridávali príspevok o pekných čitateľských kútikoch na chodbách školy.

      Podarilo sa ich vytvoriť aj vďaka Vám, ktorí ste prispeli minulý rok 2%  z daní. Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o tento príspevok, ktorý sa využije na zveľadenie školy a iné aktivity v prospech Vašich detí.

      Vopred ďakujeme za každý príspevok.

     • Príď a vymaľuj si vajíčko

     • „Príď a vymaľuj si vajíčko.“ Takýmto sloganom na plagátiku sme pozývali žiakov na maľovanie veľkonočných vajíčok s pani Vierkou Boledovičovou, ktorá predstavila svoje umenie na vystavených vajíčkach i slimačích ulitách. Aj našich žiakov zasvätila do tajov maľovania voskom a bola veľmi nadšená zo žiackych výkonov. Žiaci boli veľmi trpezliví a prejavili veľkú fantáziu a tvorivosť. Pracovali ako včeličky a domov si priniesli pekné vlastnoručne vyzdobené vajíčka. Za spoluprácu ešte raz ďakujeme p. Žigovej z OZ „Lepšie Vinohrady."

     • Čítame pre radosť

     • Čítame pre radosť je názov projektu, v ktorom bola naša škola úspešná. Za získané finančné prostriedky sa nám podarilo zakúpiť viac ako 60 kníh pre žiakov mladšieho školského veku. Knihy s rôznou tematikou a od zaujímavých autorov si určite radi prečítajú aj starší žiaci. Knižky majú žiaci k dispozícii na chodbe v nových relaxačných kútikoch. Tieto kútiky pribudli na chodbách školy vďaka Rodičovskému združeniu ZŠ Vinohrady nad Váhom. Veľká vďaka patrí aj pani Zigovej za jej šikovné ruky pri čalúnení sedacej časti. Veríme, že knižka bude sprevádzať žiakov nielen v marci, ale i počas celého roka.

     • Krajské kolo - Čaro slova

     • Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnilo už tradične v Galante. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: 1. kategória: Boris Sloboda, 2. trieda (próza) 2. kategória: Sara Ollová, 6. trieda (poézia). Ceníme si, že sa naši reprezentujúci na súťaž poctivo pripravovali. Veríme, že umeleckému prednesu zostanú verní aj napriek tomu, že ocenenie nezískali. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy!

     • Čítajme si

     • V piatok 22. 3. sme sa zúčastnili 15. ročníka čitateľského podujatia s názvom „Čítajme si“. Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet žiakov, ktorí budú čítať vo viacerých mestách na Slovensku. Podujatie organizuje Linka detskej istoty. Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh. Knihy rozvíjajú deti po stránke duševnej i emocionálnej a čítanie zmysluplným spôsobom vypĺňa ich voľný čas. I tento rok čítali na našej škole žiaci od 1. až po 9. triedu. Všetkým čitateľom patrí veľké poďakovanie, pretože podporili peknú myšlienku.

     • Čaro slova 2024

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa na našej škole niesol v znamení umeleckej literatúry. Uskutočnilo sa školské kolo recitačnej súťaže „Čaro slova“. Nadaní recitátori z 1. i 2. stupňa nám predviedli svoje recitačné umenie, ktorým sa snažili zaujať porotu, ale aj svojich spolužiakov. Všetkým recitujúcim, ktorí nabrali odvahu a prišli nám svoju ukážku predniesť, ďakujeme za účasť.

     • Majáles

     • Rodičovské združenie ZŠ Vinohrady nad Váhom Vás srdečne pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční dňa 18.mája 2024 o 19,00 h v telocvični základnej školy. Cena 35 eur na osobu zahŕňa víno, kávu, 2x večeru, sladké a slané občerstvenie. O príjemnú zábavu sa postará DJ. Lístky si môžete rezervovať u p.Sedláčkovej 0915 119 142 a p.Žigovej 0915 149 553.

     • Čítame pre radosť

     • Naša škola sa úspešne zapojila do rozvojového projektu „Čítame pre radosť“. Účelom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu i budovanie čitateľského sebauvedomovania u detí mladšieho školského veku, teda v 1. a 2. triede. Vďaka projektu škola získala financie, ktoré využije na vytvorenie triednych knižníc so zaujímavými knižnými titulmi.

     • Hudobné pásmo od Viktora

     • Radosť a smiech sa rozliehal vďaka dnešnému vystúpeniu uja Viktora po celej škole. Ujo Viktor rozospieval zábavnými pesničkami všetkých, miestami sa zdalo, že v speve vedú chlapci. Niektoré rytmické piesne žiakov i roztancovali a vyčarovali úsmev na tvári. Bolo to príjemne spestrenie vyučovania.

     • Tvoríme umenie

     • V novembri minulého roku sa pani učiteľka Bosá v spolupráci s p.u. Svrčkovou zapojili do grantového programu Výnimočné školy vyhlásený Nadáciou ZSE. Tento projekt s názvom „Tvoríme umenie“ bol úspešný. Je zameraný na rozvoj výtvarných zručností, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom rôznorodých aktivít, menej dostupných a netradičných techník do konca školského roka. Pozitívne žiaci vyhodnotili workshop zameraný na aktivity s hlinou, kde si vytvorili vlastné diela. Workshop viedol skúsený keramikár, ktorý žiakom priblížil spôsoby spracovania hliny, proces výroby a vypaľovania keramických výrobkov. Výrobky sa usušia, vypália a žiaci ich následne výtvarne dotvoria. Žiakom sa táto netradičná aktivita veľmi páčila. „Tento projekt - workshop sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

     • VŠETKOVEDKO

     • O titul VŠETKOVEDKO bojovali i tento rok žiaci na celom Slovensku. U nás sa zapojili 3 odvážni prváci a 7 druháci. Dvaja žiaci získali titul Všetkovedko, ostatní žiaci titul Všetkovedkov učeň. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení drobnými odmenami a diplomom.

     • Darujte 2 %

     • Darujte 2%

      Milí rodičia, priatelia školy !

      Touto cestou by sme Vás chceli osloviť v mene žiakov našej školy a rodičov, ktorí zastupujú Rodičovské združenie ZŚ Vinohrady nad Váhom. Príspevok vo forme 2 % by mohol pomôcť našim deťom. Získaná suma budé celá venovaná našim deťom na pomôcky, výlety alebo iné potrebné veci. Prikladám potrebné tlačivo na stiahnutie.

      Ak sa Vám tlačivo nedá vytlačit, oslovte niektorého člena Rady rodičov, ktorý Vám zabezpečí dané tlačivo. Za každé jedno euro budeme vďační.

      Rada rodičov :  p. Mária Sedláčková - predseda RR

      Tlačivo si môžete stiahnuť v priloženom odkaze.


                            


     • Vianočná akadémia

     • Čarovnou vianočnou atmosférou v podobe piesní, kolied, tancov, divadelných predstavení sa naplnila telocvičňa našej základnej školy v posledný školský deň kalendárneho roku 2023. Záver Vianočnej akadémie 2023 patril piesni „Každý deň budú vraj Vianoce“ v prevedení žiakov  1.stupňa.

      V mene celej ZŠ Vinohrady nad Váhom Vám želáme šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravia, úspechov a spokojnosti v novom roku 2024.

     • Vianočný turnaj

     • Predvianočnú atmosféru sme si spríjemnili basketbalovým turnajom žiakov našej školy. Súťaže sa zúčastnilo  12 tímov 5.-9. ročníka. Prvenstvo si odniesol team dievčat All Stars (Havadejová, Hlavačková, Kobelárová a Kižnanská), na druhom mieste bol team Ikony (Berecová, Trento, Kováčiková a Zigová). 3 miesto obsadil team Silná trojka v zložení (Jančeková, Molnárová a Sedláčková). U chlapcov si víťazstvo odniesol team Dream Team (Kolišťaník, Vjatrák a Antal), 2.miesto obsadili Kinder Mafoši (Torriani, Bihári a Rakovický A.), na treťom mieste skončili Divočáci (Ruman, Sloboda, Pavlovič). Žiaci podali fantastické výkony, zabavili sa a hlavne si zašportovali.

     • Literárne posedenie pri čajíku

     • Druhý ročník súťaže s názvom „Literárne posedenie pri čajíku“ máme za sebou. Hlavnou témou boli rozprávky a ich hrdinovia – zvieratá. Pre deti p.u. Bosá pripravila napínavé súťaže, ktoré žiaci riešili v skupinách alebo aj individuálne. Všetci boli aktívni a každý si zaslúžil odmenu, za ktorú ďakujeme sponzorom. Podľa úsmevov, smiechu a atmosféry môžeme zhodnotiť, že akcia sa deťom páčila.

     • Vianočná burza

     • Podporiť dobrú myšlienku sa rozhodli aj žiaci našej školy prostredníctvom akcie Vianočná burza 2023. Vzdali sa svojich hračiek, ozdôb, kníh, ručne robených predmetov a rozhodli sa predať ich za symbolickú cenu. Vyzbieraná čiastka v sume 335,90 eur poputuje pre zvieratká do útulku.

     • Divadelné predstavenie "Luskáčik"

     • Svetoznámu rozprávku Luskáčik poznajú asi všade na svete. V divadelnom prevedení sme si ju so žiakmi 1. stupňa pozreli v Divadle K. Spišáka v Nitre. Deťom sa divadlo napriek dávke strašidelnosti a mystiky veľmi páčilo. Tešíme sa na ďalšie rozprávky, v ktorých vždy dobro zaslúžene víťazí. Zážitkom pre deti bola aj kratučká prechádzka mestom spojená s vianočnými trhmi, kde si kúpili sladké medovníčky.